Welkom op Springplank van de stad

Dé plek waar je voor Pijlsweerd – Oudenoord een aanvraag kunt indienen bij het Ondernemersfonds.

Jaarlijks dragen de ondernemers van trekkingsgebied 23 Pijlsweerd – Oudenoord bij aan het Ondernemersfonds. Het fonds maakt het mogelijk om collectieve initiatieven, projecten en investeringen in Utrecht te financieren.

Pijlsweerd – Oudenoord is een zeer divers gebied, met veel onderwijs, retail, horeca, cultuur, creatief ondernemerschap, commercieel vastgoed en sport. Heb jij een goed idee voor een project dat een positieve bijdrage levert aan Pijlsweerd – Oudenoord? Dan kun je daarvoor een aanvraag indienen.

Hoe werkt het?

Om een aanvraag te kunnen indienen vul je het daarvoor bestemde formulier in. Als het project zowel door het kernteam van het trekkingsgebied als het Ondernemersfonds wordt goedgekeurd dan ontvang je een projectnummer en kun je aan de slag. Meer informatie over het proces van aanvragen lees je op de pagina Aanvraag.

Het ondernemersdiner

Op 5 juni is het ondernemersdiner van Springplank van de stad. Samen gaan we in gesprek wat het gebied een aantrekkelijke omgeving maakt voor jou, je klanten en/of bezoekers. Bijvoorbeeld op het gebied van vergroening, gezelligheid, mobiliteit, veiligheid en creativiteit. Er is tijdens de avond uiteraard ook gelegenheid om ideeën op te werpen die Pijlsweerd-Oudenoord nog aantrekkelijker zouden kunnen maken.

SPRING MEE

We nodigen je uit om een sprong voorwaarts te maken en bij te dragen aan het unieke verhaal van Pijlsweerd – Oudenoord. Download het beleidsplan voor alle informatie.

Springplank van de stad is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het Ondernemersfonds Utrecht
Logo ondernemersfonds Utrecht